קישורים

לאתר שפירא מרכוס גרינברג בע''מ

משרד התחבורה הנחיות לתכנון רחובות בערים

משרד התחבורה הנחיות לתכנון נתיבים לתחבורה ציבורית

משרד התחבורה הנחיות לתכנון תפעולי וגיאומטרי של מרכזי תחבורה משולבים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משרד הבינוי והשיכון התחדשות עירונית

משרד הבינוי והשיכון – רשם הקבלנים

משרד הבינוי והשיכון תעריפי תכנון

נתיבי ישראל - מאסטר מנה פ ינואר 2011(כולל העתקות אור)

משרד הבינוי והשיכון - מחירון לעבודות פיתוח

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

אגף מחשוב ומידע - רכבת ישראל

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications

משרד הבינוי והשיכון - רשם הקבלנים

משרד הבינוי והשיכון - תעריפי תכנון ומדידות חדשים לתב"ע

החשב הכללי - תעריפי יועצים לניהול

משרד הביטחון - מפרט כללי בין משרדים

משרד הביטחון - תעריפי להתקשרויות כלליות

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

צפין MGOS

רשם הקבלנים

SAP רכבת ישראל

ההודעה מוכנה לשליחה עם הקובץ או הקישור המצורפים שלהלן:

המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה: < /p>