תכונות המישלט

  אתר מישלט , על בסיס האינטרנט, מאפשר ניהול , אחסון והעברת מידע באמצעות מסמכים קבצים גרפיים ואחרים לצוות משתמשים וגורמי חוץ לצורך ניהול, הקמת ותחזוקת פרויקטים בכל תחום כגון: הנדסה, רפואה, חקלאות, תיירות תקשורת, מחקרים ועוד.
האתר מיועד להקל במיוחד על יזמים, חברות מנהלות וחברי צוות מומחים העוסקים בהקמת, תחזוקת פרויקטים רבים ו/או מורכבים, המחייבת הפעלת צוותים גדולים אשר חבריהם מרוחקים זה מזה, ומאפשר גישה של המזמין והחברה המנהלת אל המידע בפרויקט.

  באתר בסיס נתונים בו יש מידע על כל הפרויקטים של המזמין, הארגונים הפעילים, חברי הצוותים, ומידע על מיקום המסמכים והתכניות. האיתור בבסיס הנתונים מהיר ויעיל.
באמצעות המישלט מתבצעים תאום ובקרה על התהליכים בפרויקט על ידי צוות המשתמשים לדוגמא: יזמים, מנהלים,יועצים, חוקרים, מבצעים, וכל גורם אחר המעורב בתהליך.
האתר מאפשר העברת מידע בין אנשי הצוות בצורה מהירה לכל מקום ברשת האינטרנט.

  אחסון פעיל – המסמכים והתכניות מאורגנים באתר כשהם ממוינים בתיקיות על פי קריטריונים אותם ניתן לקבוע מראש כמו: יזמים, פרויקטים, קטעי פרויקט, תחומים מקצועיים ( באחריות יועצים) ונושאים. הקבצים (כולל קשר בין הקבצים הסופיים לקובצי הבסיס שלהם -XREF) והמידע לגביהם ערוכים בצורה מאירת עיניים.
ניתן לאחסן באתר את כלי הניהול הנדרשים כגון: מאמרים, שרטוטים, לוחות זמנים ודיווח התקדמות, יומני עבודה , תקציבים, חוזים, חשבונות, התכתבות, פרוטוקולים וכו'.

אחסון בארכיב – מסמכים ותכניות שאינם פעילים מאוחסנים בארכיב, וניתן בקלות לצפות בהם ולהחזירם לפעילות

  צפייה במסמכים / תכניות – ניתן לצפות בקבצי האתר לאחר הורדתם ובאמצעות תוכנות מתאימות, במחשב מקומי.  

  היסטוריה – לכל פריט המאוחסן ב מישלט קיימת היסטוריה - תיעוד הטיפול במסמך במהלך הפרויקט, כלומר מידע על תאריך העלאתו / הורדתו מהאתר, העברתו לנמענים ולמכוני העתקות, אישור הקבלה על ידי הנמען ושינויי סטטוס.

  חיסיון מסמכים – קיימת אפשרות שמירה על חיסיון מסמכים מסוימים ואישור צפייה מוגבל – לחלק מאנשי הצוות בלבד.

איתור המסמכים והתכניות – מתבצע בצורה יעילה על פי הקריטריונים כמפורט ב"אחסון פעיל" לעיל.
 

  ניהול גרסאות – קיימת אפשרות לניהול גרסאות שונות לתכניות ולמסמכים, וכן תאים נפרדים למוצר המוגמר ולשכבות הביניים בתהליך. במקרה של עדכון תכנית / מסמך , חברי הצוות אשר קבלו גרסא קודמת בעבר, מעודכנים אוטומטית ומקבלים את הגרסא החדשה. ניתן לצפות ולתפעל גם גרסאות קודמות

 

  אבטחה – האתר מאובטח , וכל חבר באתר רואה בו ומקבל מסמכים על פי הרשאה ייחודית לו. אימות הכניסה לאתר מתבצע על ידי הקלדת שם משתמש וסיסמא.
המשתמש יכול לשנות את שם המשתמש והסיסמא שלו.
 

  העתקות אור – ניתן להזמין ולהפיץ העתקות אור או דפוס אחר באמצעות האתר בדרך יעילה ומהירה, כולל חישוב עלויות ממוין לפי קריטריונים כגון שם המזמין, שם הפרויקט ועוד. מכון העתקות מקבל הזמנה אותה הוא מצרף לחשבון.
את ההזמנה יכול להוציא כל אחד מחברי הצוות, אולם נציג המזמין יכול להתנות את ביצועה באישורו מראש. קיים מעקב אחר זרימת ההזמנה, הן אצל השולח והן אצל המקבל עד לאישור קבלתה.

 

  כרטיסים – לכל פרויקט, קטע, תחום, ארגון, וחבר באתר כרטיס ובו פרטים רלבנטיים.
כרטיסי הפרויקט, קטע ותחום כוללים מלבד מידע חיוני גם את רשימת חברי הצוות ומאפשרים גישה ישירה לכרטיס האישי של כל חבר.

 

  משוב – ב מישלט מסך המתפקד לכתיבת שאלות / הערות /הצעות /תשובות ומיועד להתייחסות לתפקוד האתר ולהצעות לשיפורים. כל חבר באתר יכול להתייחס לתפקוד האתר, התייחסותו מועלית מיידית לאתר, ומועברת אוטומטית למערכת המישלט . תשובה מועלית בהקדם האפשרי ומועברת לכותב גם במייל.

הערות למסמכים – במסך רשימת התכניות כל חבר צוות יכול להעלות הערה /התייחסות לתכנית / מסמך ולייעד אותה לנמענים מסוימים מתוך הצוות, ולצרף לה מסמכים קשורים. חברי הצוות יכולים להעלות לאתר תשובה לנ"ל. ההערה והתשובה מגיעות לנמענים גם במייל.

  תאום דיונים (בהקמה) – באתר מוקמת אפשרות לתאם דיונים הקשורים לפרויקטים המנוהלים באמצעות האתר – ניתן בדרך נוחה לצרף מוזמנים, לתאם תאריך ולצרף מסמכים, כשכל המידע מועבר אוטומטית למשתתפים וניתן לצפייה באתר. כל חבר באתר רואה את יומן הדיונים האישי שלו, ממוין לפי מאפיינים שונים כמו: תאריך, פרויקט, נושא, סטטוס, מקום הדיון וכו'. כמו כן מופיע יומן דיונים ייחודי לכל פרויקט, קטע או תחום ויומן אישי. גם ליומן זה אותם מאפיינים.  לאחר הדיון מצורף הסיכום.

                         
  גיבוי – כל יזם או גורם אחר על פי קביעת היזם, יכול לקבל התקנה למחשב מקומי של כל המידע הקיים באתר לגבי הפרויקטים שלו. אתר הגיבוי מתפקד כמו האתר באינטרנט ומשמש למצבים שאין קשר לאינטרנט, ולשמירה על החומר, לדוגמא לאחר סיום הפרויקט. אתר זה ניתן לעדכון שוטף.
  
תכונות
חדשות
תמיכה
מי אנחנו
קישורים